Pellet – paliwo przyszłości

Pellet opałowy to wydajne, ekologiczne paliwo, którego podstawowym budulcem jest rozdrobniona, sucha trocina poddana dużemu ciśnieniu w prasie rotacyjnej. Pellet to małe granulki o średnicy 6 mm lub 8 mm i długości do kilku centymetrów. Charakteryzuje się on dużą gęstością, niską zawartością wilgoci (8-12%), małą ilością popiołu (~0,5%) oraz wysoką wartością energetyczną. Jest paliwem ekologicznym, nie zawiera żadnych dodatkowych substancji chemicznych, odpornym na naturalne procesy gnilne, a dzięki gładkiej powierzchni cechuje się niską absorbcją wilgoci. Regularna forma granulatu pozwala na automatyczne uzupełnianie pieca poprzez ciągłe jego dostarczanie za pomocą podajników ślimakowych lub taśmowych. Piec działa samoczynnie: rozpala się automatycznie i samoczynnie uzupełnia ilość pelletu niezbędnego do uzyskania pożądanej temperatury.       

Proces produkcji pelletu przebiega w następujących etapach:

 • przygotowanie surowca poprzez staranną selekcję trociny, tak aby produkt finalny był wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń;
 • suszenie trociny poprzez obniżenie jej wilgotności z poziomu 50-60% (na tzw. „wejściu”) do 6-10% (na tzw. „wyjściu) w specjalnie przygotowanych do tego suszarniach;
 • rozdrabnianie suchej trociny poprzez podanie jej do młyna bijakowego i rozdrobnienie jej do właściwych rozmiarów tworzących jednorodną frakcję;
 • prasowanie trociny poprzez podanie jej za sprawą przenośnika ślimakowego do kondycjonera, a następnie do granulatora, gdzie trociny są prasowane uzyskując docelową formę pelletu;
 • schładzanie i utwardzanie pelletu w chłodnicy przeciwprądowej oraz ostateczne przesianie pelletu;
 • konfekcjonowanie gotowego wyrobu w opakowanie zgodne z oczekiwaniami Klientów (worki, big bag, luz).

Pellety spalane są w automatycznych kotłach i nadaje się do wykorzystania zarówno w instalacjach indywidualnych, jak i systemach ciepłowniczych. Są idealnym substytutem dla węgla pod względem ekonomicznym ze względu na mniejszą emisję gazów i pyłów. Są również wspaniałym uzupełnieniem ogrzewania budynków w których dotychczas stosuje się olej opałowy.

Ogrzewanie pelletem drzewnym niesie za sobą niezliczoną ilość korzyści dla jego użytkowników, m.in.:

 • wysoka wydajność;
 • ergonomia użytkowania – prostota transportu i czystość składowania oraz – dzięki pakowaniu w worki – łatwość zasypu;
 • bezpieczeństwo użytkowania;
 • ekologiczne pochodzenie;
 • zgodność procesu produkcji z zasadami ekologii;
 • niska emisja CO2 w trakcie spalania;

Więcej artykułów