Czas na relaks – czym jest węgiel drzewny

Węgiel drzewny to Lekka, czarna substancja wytwarzana z drewna w procesie suchej destylacji. Podstawowym sposobem uzyskiwania węgla drzewnego do początków XX w. było jego wypalanie w stosach obsypanych szczelnie ziemią. Obecnie proces ten odbywa się w stalowych retortach o pojemności wielu metrów sześciennych.

Węgiel drzewny ma bardzo szerokie zastosowanie i jest wykorzystywany w wielu dziedzinach życia, tj. medycyna kosmetyka, przemysł i – co najważniejsze dla nas – gastronomia. Jest nieodłącznym elementem grillowania!

Proces produkcji węgla drzewnego dla celów gastronomicznych składa się z6 etapów:

  • Naturalne suszenia drewna w celu uzyskania odpowiedniej wilgotności;
  • Przygotowanie drewna poprzez cięcia na kawałki zapewniające odpowiednią granulację;
  • Suszenie drewna ciętego w celu całkowitej minimalizacji wilgotności;
  • Piroliza, czyli główna część procesu produkcyjnego w której drewno ulega zwęgleniu i jest przetwarzane w węgiel drzewny;
  • Sortowanie polegające na odsianiu frakcji, tak by węgiel drzewny trafiający do klienta ostatecznego nie zawierał miału lub nadziarna;
  • Konfekcjonowanie ułatwiające transport i ergonomię użytkowania.

Podstawowymi parametrami charakterystyki węgla drzewnego są:

  • C-fix, czyli zawartość czystego węgla pierwiastkowego w węglu drzewnym. Wysokiej jakości węgiel drzewny powinien osiągać C-fix na poziomie niemniejszym niż 80%;
  • Popiół, którego zawartość powinna być jak najniższa. Wysoka wartość popiołu w węglu drzewnym oznacza obecność piasku lub innych substancji wpływających negatywnie na jego jakość;
  • Granulacja, która wyklucza obecność miału węgla drzewna oraz zbyt dużych jego kawałków;
  • Wilgotność, czyli zawartość wody w węglu drzewnym. Im mniejszy poziom wilgotności tym lepsza jakość węgla drzewnego.

Pamiętajmy, że najlepszym węglem drzewnym jest ten pochodzący z liściastych gatunków drzew!

Więcej artykułów